Francusko-srpske diplome u Srbiji

Francusko-srpska univerzitetska saradnja u poslednjih nekoliko godina obogaćena je diplomama u Srbiji koje su plod čvrstih veza koje su sklopili francuski i srpski univerziteti i omogućava zainteresovanim studentima da steknu dodatna znanja iz veoma aktuelnih i traženih oblasti od master nivoa, koji pri tom stiču diplôme koje su priznate i u Francuskoj i u Srbiji.

 

Univerzitet u Beogradu

-         Međunarodne Master studije "Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina"
Filološki fakultet u Beogradu i Univerzitet u Orlean-u

 Sadržaj ovih mastera studija, u trajanju od godinu dana obuhvata sledece oblasti :

  • Jezik struke i poznavanje civilizacijskog miljea : poslovni francuski i engleski jezik, itsorija evropske unije, francuska i britanska civilizacija 20. veka
  • Međunarodna trgovina i pravo : makroekonomija, mikroekonomija, međunarodna ekonomija, pravni sistem evropske unije, međunarodno poslovno pravo itd

-         Master ”didaktika nastave francuskog jezika”
Filološki fakultet u Beogradu i Univerzitet u Versailles-u

Studije su namenjene usavršavanju nastavnika francuskog jezika, studentima završenih osnovnih studija francuskog jezika i književnosti. Nastava se održava na Filološkom Fakultetu u Beogradu, uz gostovanja profesora sa Univerziteta u Versailles-u

 

Univerzitet Umetnosti u Beogradu

Master « Kulturna politika i menadžment (interkulturalizam i medijacija na Balkanu) »
UNESCO katedra, zajednički program sa Univerzitetom Lyon 2, Lyon, Francuska

Završetkom jednogodišnjeg studijskog programa Kulturna politika i menadžment student stiče akademski naziv master menadžer - kultura i mediji i osposobljen je za naučni i profesionalni rad na: razvojnim i strateškim projektima u oblasti kulture, umetnosti i medija; repozicioniranju postojećih i stvaranju novih kulturnih / umetničkih / medijskih institucija i organizacija; uspostavljanju koncepcija i odgovarajućih instrumenata kulturne politike u svakom domenu umetničkog stvaralaštva i kulturnom razvoju uopšte; razvijanju i uspostavljanju instrumenata regionalne kulturne saradnje.

 

 

Za više informacija o ovim diplomama, kliknite ovde

 

Diploma "European project management"
Institut Ekonoskih Nauka u saradnji sa Univerzitetom u Nici Sofia Antipolis (UNSA)

U toku programa studenti će steći zavidan nivo znanja i veština koja se tiču evropskih projekata i njihovoj pripremi i realizaciji na nivou zemalja ćlanica i kandidata za pristupanje Evropskoj Uniji. Svaki student koji ispuni, programom predviđene uslove steći će univerzitetsku diplomu « European project management », akreditovanu na UNSA. Ova diploma omogućava direktan nastavak studija na drugoj godini Master programa na UNSA. 

Za više informacija, kliknite ovde