Državni univerziteti i centri za istraživanje i visoko obrazovanje (tzv. PRES : Pôles de recherche et d’enseignement supérieur) primaju strane studente širom Francuske

Francuski sistem obuhvata 83 državna univerziteta. Finansira ih država koja prema vrlo strogoj proceduri odobrava državne diplome koje dodeljuju. Zahvaljujući tome, francuski univerziteti pružaju izvrstan nivo obrazovanja po veoma pristupačnim cenama, a ujedno pokrivaju sve obrazovne discipline.

"80% studenata u Francuskoj studira na državnim univerzitetima, od toga je 10% stranih studenata. Ravnopravno rasporedjeni po svim regijama zemlje, oni nude raznovrsne uslove za studiranje."

Ključna istraživačka snaga u Francuskoj

Državno istraživanje uglavnom se sprovodi na univerzitetima, budući da je njihov visok nivo obrazovanja veoma priznat. Nedavni francuski dobitnici Nobelove nagrade u naučnim oblastima članovi su univerziteta.
Francuska je donela « Nacionalnu strategiju za istraživanja i inovacije ». Reč je o sprovođenju istraživačkih prioritetaza naredne četiri godine kako bi se odgovorilo na tehnološke, društvene i izazove znanja.

Tri glavna prioriteta za period 2009-2012 su :

§  zdravlje, prehrana i biotehnologije

§  problemi vezani za zaštitu okoline koje treba hitno rešiti i ekotehnologije

§  informacija, komunikacija i nanotehnologije

Više od 300 doktorskih škola u kojima radi 62 000 profesora-istraživača pruža obrazovanje na području istraživanja kroz blisku saradnju sa više od 1200 istraživačkih laboratorija.

 

Profesionalizacija univerzitetskog obrazovanja

Programi koji nude univerziteti se svake godine sve više otvaraju razmenama sa tržištem rada. Staževi su sve češće sastavni deo univerzitetskih programa : Oko 30 % studenata (60% studenata programa Master 2) završava staž tokom studiranja.

Svi univerziteti imaju odgovornu osobu za profesionalnu orijentaciju, kao i kancelariju za pomoć pri zapošljavanju (tzv. BAIP). Njihov zadatak je da obavešta studente o ponudi različitih mogućnosti stažiranja ili i zaposlenja i  da im pomognu da za iste konkurišu.

 

Centri istraživanja i visokog obrazovanje (PRES)

 PRES okuplja univerzitete, specijalizovane škole i istraživačke institucije i omogućava im da kombinuju aktivnosti i sredstva. U Francuskoj trenutno deluje 20 takvih centara.

Glavni zadatak PRES-a je promovisanje ustanova koje su njegovi članovi. S obzirom na to da su francuske ustanove manje od njihovih međunarodnih konkurenata (u pogledu broja zaposlenih), PRES im omogućava da učestvuju efikasnije u međunarodnom naučnom takmičenju.

Centri PRES  su ovlašćeni za koordinaciju programa drugog i trećeg stepena (master i doktorske studije), a dodeljuju diplome u svoje ime, pa čak i kad nastavni program izvodi samo jedna ili nekoliko škola ili univerziteta koji su njegovi članovi.

A kad je istraživanje u pitanju, svi objavljeni naučni radovi članova nose jedinstvenu oznaku PRES-a što poboljšava međunarodnu vidljivost naučnog rada članica centra.

Centri su aktivni i u studentskom životu.  Bez obzira na to da li se radi o primanju stranih studenata, pomoći koju im pružaju pri traženju smeštaja ili uključivanju u studentski život (časovi francuskog jezika, mentorstvo…), oni su uvek tu da osiguraju podršku i neophodne usluge za vaš uspeh.