Škole i nastavni programi po najboljim svetskim standardima

Pod nazorom trgovinsko-industrijskih komora ili privatnog sektora, škole za menadžment i trgovinu (ima ih oko 230 u Francuskoj) nude smerove i nastavne programe u skladu sa razvојem ekonomskog okruženja i novim praksama u menadžmentu.

Većina programa obuhvata staževe i koristi sredstva vrhunskih tehnologija. Otvorene prema svetu zahvaljujući mnogobrojnim programima razmene studenata, one nude stranim studentima širok pristup evropskom tržištu.

« Stečene diplome su nacionalne i akreditovane u skladu sa najboljim svetskim standardima »

Školarine u tim školama kreću se od 3 000 do 10 000 evra godišnje ali su njihove diplome izuzetno prestižne i visoko kotirane na tržištu rada.

Škole za trgovinu primaju mnogo stranih studenata. Prijem studenata odvija se putem polaganja prijemnog ispita ili na osnovu predatih dokumenata. Studije obično traju tri godine. Nakon sticanja diplome škole koja odgovara master nivou, studenti mogu da upišu specializaciju poput MBA ili specijalizovane mastere same škole vrhunskog nivoa.

Neke od ovih škola organizuju posebnu proceduru za prijem stranih studenata.

Škole za trgovinu udružene su u asocijaciju pod nazivom Konferencija Visokih Škola (Conférence des Grandes Ecoles, CGE).

 

Na univerzitetu : Institut za Upravljanje Preduzećima (Institut d’administration des entreprises, IAE)

IAE su škole za menadžmentadržavnih univerziteta. Postoji tridesetak takvih škola u Francuskoj. Nastavni programi pokrivaju sve smerove iz oblasti upravljanja : marketing, finansije, upravljanje ljudskim resursima itd. Nivo studija : Profesionalna Licenca – profesionalna diploma osnovnih studija(Licence Professionnelle) i druge nacionalne diplome osnovnih studija, master ili doktorat.

Svaki institut poseduje svoje osobenosti i specifične oblasti delovanja.