Kvalitetni naučni i praktični nastavni programi u saradnji sa tržištem rada

Francuska je poznata po izvrsnosti svojih nastavnih programa za inženjere.

Francuski nastavni programi za inženjere kombinuju vrlo kvalitetno teoretsko obrazovanje u naučnim predmetima i praktično inženjersko iskustvo. Bliska saradnja škola sa poslovnim svetom predstavlja veliku prednost na pedagoškom i stručnom planu.

U Francuskoj postoji više od 250 inženjerskih škola. Ove škole uvek podležu nadzoru Državne agencije za dodelu inženjerskih diploma (Commission des Titres d’Ingénieur) koja verifikuje dodeljene diplome. Škole su udružene u savez CDEFI.

"Škole zajedno pokrivaju sve oblasti inženjerskih nauka, ali svaka od njih je specijalizovana u određenoj oblasti koju možemo da uporedimo sa katedrama na stranom univerzitetu."

Upis na neki od obrazovnih programa za inženjere u školama podleže odabiru kandidata na osnovu predatih dokumenata, prijemnih ispita ili konkursa.

Troškovi upisa u državnim inženjerskim školama iznose otprilike 500 evra godišnje.

Inženjerske škole i istraživanje

Neke inženjerske škole nude mogućnost učešća u istraživačkim ciklusima svojih doktorskih škola i omogućavaju nastavak školovanja do sticanja titule doktora inženjerskih nauka. Istraživačka nastava organizuje se u laboratorijima inženjerskih škola najčešće u saradnji s univerzitetima i naučnim industrijskim postrojenjima.

CampusFrance predstavlja program n+i :

Mreža "n+i" je konzorcijum koji okuplja više od 70 inženjerskih škola u Francuskoj. Mreža je namenjena studentima ili mladim stranim inženjerima koji su stekli najmanje odgovarajuću diplomu na “Bachelor” (Osnovnim studijama).

  • Značajni naučni i tehnološki sadržaj  
  • Dodatni nastavni program iz oblasti društvenih nauka (master "n+i"),
  • Programi u menadžmentu
  • Učenje stranih jezika (francuski, engleski obavezan, a moguće je korišćenje maternjeg jezika).

Preduzeća imaju važnu ulogu tokom obrazovanja studenata. Ona doprinose boljem pripremanju inženjera « n+i » izlažući ih stvarnim uslovima rada kroz praksu ili učestvovanjem u projektima tih preduzeća.