Umetnost i arhitektura zauzimaju posebno mesto u visokom obrazovanju u Francuskoj

Umetničke škole

U Francuskoj, visoke umetničke škole ili škole primenjenih umetnosti su javne ustanove vrlo visokog kvaliteta koje dodeljuju nacionalne diplome nakon 3 ili 5 godina studija.

Takođe postoje privatne škole ili škole koje zavise od privrednih komora koje dodeljuju svoje diplome.

Škole odlikuje stroga selekcija kandidata, a prijem studenata odvija se kroz polaganje prijemnog ispita ili na osnovu predatih dokumenata i intervjua.

 

Mreža CampusArt

Internet sajt www.campusart.org omogućava (pod određenim uslovima) pristup nastavnim programima osnovnih studija ili master nivoa, koje nudi mreža ustanova kojom upravlja CampusFrance.

Sajt, pre svega, pruža opšte informacije o studijama umetnosti u Francuskoj i pomaže vam u usmeravanju ka visokoj umetničkoj školi ili školi primenjenih umetnosti, ka državnoj ili privatnoj školi ili univerzitetu.

Umetnička oblast je u pre svega oblast stvaranja („STVARATI“ umetnost, likovnu umetnost, dizajn, vizuelnu komunikaciju, modu, uređenje enterijera itd.) u visokim umetničkim školama. Međutim, na univerzitetima postoje takođe neki nastavni programi iz TEORIJE umetnosti ili iz MENADŽMENTA umetnosti (Pogledati dodatna objašnjena na sajtu).

Izbor nastavnog programa propraćen je brzom i interaktivnom onlajn prijavom koja vam omogućava da kreirate jedinstveni dosije koji pokriva celu mrežu.

Dobićete odgovor krajem marta (upozorenje: krajni rok za podnošenje prijava je krajem februara), što vam omogućava pripremu dokumentacije za stipendiju ili vizu, odnosno pripremu vašeg boravka.

Ova usluga je sasvim besplatna od trenutka kada kandidat odluči da prihvati ponudu određenog nastavnog programa.

Ovaj postupak onlajn prijave je dostupan u celom svetu. 


 Arhitektonske škole

Studije arhitekture usklađene su sa evropskim sistemom visokog obrazovanja za dodelu diploma : osnovnih studija, master studija, doktorskih studija (LMD) :

  • prvi ciklus studija traje 3 godine nakon kojeg se stiče diploma osnovnih studija (Licence) iz oblasti arhitekture
  • drugi ciklus studija traje 2 godine nakon kojeg se stiče državna diploma master iz oblasti arhitekture
    • treći ciklus studija  traje 3 godine nakon kojeg se stiče državna diploma doktorskih studija iz oblasti arhitekture

Dvadeset državnih arhitektonskih škola pri Ministarstvu kulture dodeljuje, nakon šeste godine studija, specijalističke diplome iz oblasti arhitekture kao i važno uverenje za obavljanje usluga vezanih za građevinske radove u svoje ime (HMONP).