Dostupno svima i medju najboljima na svetu : francusko visoko obrazovanje!

Izuzetnost francuskog visokog obrazovanja priznata je u celom svetu. Francuske visokoškolske ustanove nalaze se uvek u prvom planu, bez obzira da li je reč o šangajskoj klasifikaciji univerziteta, top-listama univerziteta u časopisima Financial Times i Time ili Izveštaju o nauci i tehnologiji koje objavljuje Evropska komisija.

Svake godine Francuska ulaže mnogo sredstva u obrazovanje i istraživanje. Štaviše, ono predstavlja više od 20% državnog budžeta i predstavlja njegovu najveću stavku.

"To je još jedan francuski paradoks : jedan od najboljih sistema obrazovanja na svetu je ujedno i finansijski najdostupniji.

Francuski uspesi u oblastima industrije, tehnologije i nauke (kosmos, transport, medicina, matematika), Nobelova nagrada i medalja Field pokazuju da je Francuska jedan od najdinamičnijih, inovativnih i istraživačkih centara na svetu."

U Francuskoj se visoko obrazovanje oslanja na akreditirane istraživačke laboratorije i iskusne stručnjake : koja god bila vaša oblast studiranja, bićete u kontaktu sa priznatim stručnjacima.