Francuski visokoškolski sistem prima godišnje oko 280 000 stranih studenata!

Francuska predstavlja petu ekonomska silu sveta, međutim četvrta je zemlja na svetu po broju međunarodnih studenata. Oduvek sprovodi politiku jednakosti postupanja prema stranim i francuskim studentima.  Na primer, troškovi upisa su za sve isti, a za državne diplome troškove određuje vlada, i svi studenti imaju ista socijalna prava, bez obzira na svoje poreklo (socijalno osiguranje, pomoć za stanovanje)

Troškovi za visoko obrazovanje iznose oko 1,4% BDP-a Francuske, to je 20 milijardi evra svake godine. Većinu tog iznosa osigurava  država (87%). Reč je, dakle, o prosečnoj investiciji od 10 800 evra po studentu, bez obzira na državljanstvo.

"Sa 280 000 stranih studenata (12,3% od ukupnog broja studenata među kojima je 25 000 doktoranata), Francuska zauzima četvrto mesto po broju stranih studenata nakon SAD-a, Velike Britanije i Australije."

Francuske visokoškolske ustanove izdaju diplome usklađene sa evropskim standardima na osnovu zajedničke arhitekture pod nazivom « LMD » (skraćenica za Licence, Master, Doctorat). Francuske diplome su priznate i veoma cenjene širom sveta.

Studiranje u Francuskoj takodje je prilika  za učenje ili usavršavanje francuskog jezika. Na taj način, možete se pridružiti svetskoj zajednici od 220 miliona govornika francuskog koji govore olimpijski jezik, jezik Ujedinjenih nacija ili službeni i poslovni jezik Evropske unije.

"Strani studenti, bez obzira na svoje poreklo, uživaju ista prava i prednosti kao i francuski studenti. U toku deset godina je broj stranih studenata porastao za… 75%!"