Evo kako da procenite i odredite svoj nivo znanja francuskog

Za upis u prvu ili drugu godinu studija na francuskim univerzitetima ili u bilo koju arhitektonsku školu, strani studenti (van Evropske Unije) moraju da se prijave preko DAP- procedure (Demande d’Admission Préalable : « Zahtev za preliminarni upis »). U okviru ove procedure, studenti moraju da dokažu svoj nivo znanja francuskog jezika polažući test znanja jezika ili dostavljajući diplomu znanja jezika prilikom podnošenja kandidature.

Za upis u treću godinu osnovnih studija, na master, doktorske studije ili u specijalizovane škole, nema pravila, svaka ustanova slobodno i samostalno postavlja kriterijume o nivou znanja francuskog jezika stranih studenata. Zato mora da se stupi u kontakt sa ustanovom na koju vi aplicirate da biste saznali koji je traženi nivo francuskog jezika.

 

Testovi francuskog kao stranog jezika

 TCF i TCF-DAP

TCF je test za određivanje nivoa znanja francuskog jezika. namenjen svim nefrankofonim kandidatima koji žele da, zbog profesionalnih, ličnih razloga ili studija provere i utvrde svoje znanje francuskog jezika.

Polaganje testa TCF-DAP treba da se uključi u DAP-proceduru odnosno u postupak za upis u prvu godinu studija. TCF-DAP obuhvata iste ispite kao TCF i jedan dodatni komentar teksta.

 Vi možete da polažete TCF testove u Francuskom Institutu u Srbiji : u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

 

TEF 
Potpuno pouzdan, TEF – prvi test francuskog jezika na tržistu omogućava da se, u veoma kratkom roku, dobije slika opšteg znanja francuskog jezika kandidata.
To je jedini test francuskog jezika koji zvanično priznaju Francusko Ministarstvo prosvete, Kanadska vlada i preduzeća.

 

DELF i DALF

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) zvanične su diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju onima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika.

Za više informacija, pogledajte sajt Francuskog Instituta u Srbiji