Kako se upisati u neku francusku visokoškolsku ustanovu ? Postupak zavisi od vašeg državljanstva, zemlje boravišta i smerа studija koji nameravate da upišete. Ovo su neke od mogućnosti za srpske državljane :

Upis na državne univerzitete

-          Upis u prvu ili drugu godinu studija

Studenti koji poseduju stranu diplomu o završetku srednjoškolskog obrazovanja i koji žele da upišu prvu ili drugu godinu studija na državnim univerzitetima u Francuskoj, moraju obavezno da predaju zahtev za preliminarni upis (Demande d’Admission Préalable, DAP) pri Francuskom Institutu u Beogradu, odnosno u Campus France kancelariji. Ovaj postupak ima vrlo stroge rokove i krajnji rok za podnošenje kandidatura je 31.01. svake godine za sledeću univerzitetsku godinu.

Potrebna dokumentacija za preliminarni upis je sledeća :

-          popunjavanje tzv. « belog formulara » (dossier blanc)
-          fotokopija diplome znanja francuskog jezika (potreban nivo je DELF B2)
-          motivaciono pismo
-          spisak ocena dve prethodne srednjoškolske godine (2. i 3. razred) + polugodište 4. razreda
-          fotokopija prve dve strane pasoša
-          3 koverte srednje veličine + 1 velika koverta na kojoj se piše adresa đaka u Srbiji
-          2 poštanske marke za međunarodno slanje pošte

 Ovaj postupak važi samo za upis na državne univerzitete.

 

-          Upis u treću godinu studija, master, doktorske studije

Na državnim univerzitetima nema prijemnog ispita. Studenti se upisuju preko interneta direktno na sajtu fakulteta popunjavanjem online formulara.

Upis na fakultete počinje u aprilu svake godine i konkursi su uglavnom otvoreni do kraja juna.

 

Upis u ostale visokoškolske ustanove

-          Upis nakon mature (Admission Post-bac, APB)

Francusko ministarstvo prosvete je uvelo ovaj obavezni postupak predupisa u prvu godinu visokog obrazovanja putem interneta kako bi izašli u susret studentima, iznoseći na jednoj internet stranici gotovo sve nastavne programe visokog obrazovanja.
Srpski đaci pojednako podležu ovoj obavezi (imali oni francusku maturu ili ne) ako žele da upišu prvu godinu studija u nekoj francuskoj ustanovi koja nije pokrivena DAP-om (Zahtevom za preliminarni upis) kao što su IUT, DUT, CPGE, BTS, specijalizovane škole itd.

 

-          inženjerske škole i škole za trgovinu

Uglavnom se prijem studenata odvija putem polaganja prijemnog ispita za upis u prvu ili treću godinu studija. Svaka škola samostalno postavlja kriterijume o prijemu studenata, zato mora da se stupi u kontakt sa ustanovom na koju vi želite da aplicirate da biste saznali koji su uslovi

 

-          Umetničke škole

Ove škole odlikuje stroga selekcija kandidata, a prijem studenata se odvija putem polaganja prijemnog ispita ili na osnovu predatih dokumenata i intervjua.

Sajt www.campusart.org vam omogućava da kreirate jedinstveni dosije predupisa za više umetničkih škola.

 

-          Arhitektonske škole

Srpski studenti koji žele da upišu arhitekturu u državnim arhitektonskim školama na bilo koji nivo studija, moraju obavezno da predaju zahtev za preliminarni upis (DAP) pri Francuskom Institutu u Beogradu odnosno Campus France kancelariji do 31.01. svake godine.

Potrebna dokumentacija za preliminarni upis na arhitekturu je sledeća :

-          popunjavanje tzv. “žutog formulara” (dossier jaune)
-          fotokopija diplome znanja francuskog jezika (potreban nivo je DELF B2)
-          portfolio radova
-          fotokopija prve dve strane pasoša
-          3 poštanske markice za međunarodno slanje pošte
-          2 koverte srednje veličine + 1 velika koverta na kojoj treba da piše adresa u Srbiji.