Nakon isteka prve dozvole boravka (viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka – VLS-TS), studenti i naučnici moraju da obnavljaju dozvolu boravka.

Nakon isteka prve dozvole boravka (viza za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka, VLS TS), studenti i naučnici moraju da obnavljaju dozvolu boravka u prefekturi grada u kome žive.

U praksi, ova nova dozvola boravka biće izdata u obliku plastificirane kartice koja važi nezavisno od pasoša. Za obnavljanje dozvola boravka, taksa mora biti uplaćena OFII-ju.

 Nije neophodno vratiti se u svoju zemlju da bi se podneo zahtev za dobijanje nove vize. (CESEDA – zakon L 313-7)

Gde se podnosi zahtev za dozvolu boravka ?

Zahtev za obnavljanje boravka podnosi se prefekturi grada gde student ima prebivalište. U nekim regionima, prefekture su otvorile posebne kancelarije za ovu vrstu zahteva.
Za studente koji žive u Parizu, mora da se zakaže sastanak online preko websajta prefekture dva ili tri meseca pre isteka boravišne dozvole. 

Kada se podnosi zahtev za dozvolu boravka ?

Zahtev se podnosi prefekturi dva meseca pre isteka aktuelnog boravka. Poželjno je kontaktirati prefekturu dva meseca pre ovog roka da biste saznali što pre koji su uslovi za obnavljanje dozvole. 
Nakon podnošenja zahteva student dobija potvrdu da je podneo zahtev za obnavljanje boravka. Ova potvrda važi kao dozvola boravka do konačne odluke prefekture o obnavljanju boravka studenta. Upozorenje : ovaj zahtev neće biti uvažen ukoliko ne predate kompletnu dokumentaciju !
Prefekture moraju da pregledaju sve podnesene zahteve, veoma je preporučljivo studentima  da obrate pažnu na propisane rokove.

Koja je potrebna dokumentacija ?

Student mora da dokaže da će da nastavi svoje studije u Francuskoj pokazujući potvrdu da je upisan u neku visokoškolsku ustanovu, svedočanstvo sa ocenama položenih ispita i potvrdu da je redovno prisustvovao predavanjima.

Student može takođe da dokaže, na bilo koji način, da je u mogućnosti da obezbedi mesečno minimalni potreban iznos od 620 evra za život u Francuskoj (CESEDA, Zakon R313-7).

Ako je student radio u Francuskoj, prihodi koje dobija od posla takođe će biti uzeti u razmatranje.

Šta će prefektura da radi ?

Prefektura ne izdaje automatski dozvole boravka : ona proverava da li je student bio vredan tokom studija. Da je student obnovio više puta godinu studija, da li je potpuno promenio smer ili nivo studija, da nije redovno prisustvovao predavanjima bez ikakvih ličnih izgovora, to su razlozi za odbijanje.
Prefektura je takođe zadužena da proveri finansijska sredstva studenata da bi oni pristojno živeli u Francuskoj.

 Koji nivo studija je potreban za višegodišnje obnavljanje ?

Studenti koji su na masteru u jednoj akreditovanoj ustanovi visokog obrazovanja mogu da traže dozvolu boravka koja pokriva celokupno trajanje studija (do 4 godine).

Spisak nastavnih programa i diploma za koje je moguće podneti zahtev za višegodišnje obnavljanje boravišne dozvole određen je zakonskim propisom.

 Student koji poseduje ovu vrstu boravišne dozvole mora da pošalje organu uprave potvrdu o položenim ispitima ili dokaz da je primljen na sledeću godinu studija preporučenim pismom sa potvrdom prijema.