Konkurs za kratki istraživački boravak u Francuskoj Rok: do 17. maja 2017.

 

Tehnološki napredak sve više transformiše našu svakodnevnicu i naše delatnosti, menjajući i naš odnos prema svetu. Inovacije koje su prisutne u svim sektorima, od modelovanja, analize i obrade podataka do klaud kompjutinga, predstavljaju pravu revoluciju u našem životu. Povezani predmeti nam omogućavaju bolje rezultate u mnogim oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, ušteda energije, zagađenje vazduha u gradovima. Naše telo čak postaje povezano i informacione i komunikacione tehnologije postaju naši saveznici u oblasti zdravstva, za praćenje hroničnih stanja i prevenciju bolesti kao i za mentalnu i fizičku dobrobit stanovništva.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2017. godini žele da istaknu važnost ove transformacije koju doživljavamo, koja će oblikovati naš način života i u potpunosti promeniti naš život u budućnosti.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna 2017. do 31. decembra 2017.

1) Ciljna grupa: istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari...). 

2) Oblasti istraživanja: informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija...

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

-primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke, …);

-primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema...);

‚           -podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

3) Kriterijumi

  • Naučna izuzetnost

Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

  • Ø  Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje  

Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme,  projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

3) Potrebna dokumentacija

  1. formular za istraživački boravak (preuzeti ovde);
  2. curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom); 
  3. pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

4) Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost

Francuski institut u Srbiji

Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd

Tel : (011) 302 36 39 – mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 17. maja 2017. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u junu 2017.

Source: 
Francuski institut u Srbiji