Konkurs za upis na umetničke škole i studije arhitekture

 
Onlajn konkurs za umetničke oblasti, modu, dizajn, muziku, arhitekturu,… otvoren je na sajtu mreže CampusArt do 15. februara 2018. godine.

 

Otvoren je onlajn konkurs https://toucan.campusfrance.org/#/login za umetničke oblasti i arhitekturu u Francuskoj.

Onlajn konkurs za umetničke oblasti, modu, dizajn, muziku, arhitekturu,… otvoren je na sajtu mreže CampusArt do 15. februara 2018. godine

CampusArt je mreža francuskih visokoobrazovnih ustanova koje nude studijske programe iz umetničkih oblasti i arhitekture, a kojima rukovodi agencija Campus France, uz podršku francuskih Ministarstava Prosvete, Visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i inovacija, Inostranih i evropskih poslova i Kulture.

Internet sajt www.campusart.org daje pristup (pod određenim uslovima) studijskim programima iz likovnih umetnosti, arhitekture, filma, očuvanja kulturne baštine, dizajna, vizuelne komunikacije, mode, muzike, unutrašnje arhitekture,… od pripremnih programa za studije, osnovnog, master, post-master i doktorskog nivoa koje nude škole, članice ove mreže.

Izbor studijskog programa ide uz proces brzog i interaktivnog onlajn konkurisanja preko https://toucan.campusfrance.org/#/login, koji omogućava inostranim studentima da naprave samo jedan dosije u koji uvid ima više od 110 visokoobrazovnih ustanova.

Odgovor za podneseni dosije dobija se 15. marta 2018. što omogućava da se odlazak na studije pripremi što je pre moguće.

Ova usluga je potpuno besplatna sve do trenutka dok student ne odluči sam da prihvati predlog za studijski program.

Ova procedura onlajn konkursa dostupna je svuda u svetu.

Kalendar vezan za ovu specifičnu proceduru je:

•       od 6. novembra 2017. do 15. februara 2018. : Otvoren je sajt za kandidature na CampusArt.

Studenti podnose elektronski dosije na CampusArt.

•       15. februar 2018. : Krajnji rok za podnošenje kandidatura na platformi CampusArt (onlajn konkurs i konkursna dokumentacija u prilogu).

Početak eventualnih telefonskih ili skajp intervjua sa kandidatima.

Početak predloga za predupis koje škole upućuju kandidatima preko platforme CampusArt.

•       15. mart 2018. : Kraj predloga za predupis koje škole upućuju kandidatima preko platforme CampusArt.

•       od 30. marta do 15. aprila 2018. : Odgovori kandidata na predloge škola na njihovom nalogu na CampusArt.

•       15. april 2018. : Krajnji rok za potvrdu o upisu koju studenti prave na svom nalogu CampusArt.

Zatvaranje konkursa na sajtu CampusArt.

•       od 17. aprila do početka maja 2018. : priprema i slanje originalnih potvrda o predupisu koje škole dostavljaju CampusArt, a CampusArt potom šalje upisanim studentima.

Source: 
Campus France Paris