Master 2 " Električna energija i održivi razvoj", Univerzitet Lil 1

 
Vojislav Stojanović, Master 2 " električna energija i održivi razvoj", Univerzitet Lil 1, Serbie

Ka novim izazovima…

Nakon uspešno završene četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dobio sam stipendijiu vlade Francuske za studije u Lilu gde sam upisao master 2 program "energetika za održivi razvoj". Obavio sam obaveznu stručnu praksu od 6 meseci u Grenoblu, u firmi SAFRAN Electrical & Power gde sam radio na optimizaciji električnih mreža u avionima.