M2 Međunarodno pravo, Univerzitet Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 
Katarina Grga, M2 Međunarodno pravo, Univerzitet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Serbie

Nezaboravno i obogaćujuće iskustvo…

Zahvaljujući stipendiji vlade Francuske dobila sam priliku da se specijalizujem u oblasti  međunarodnog ekonomskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Paris 1 Panthéon Sorbonne. Iako akademske studije u Francuskoj ne koštaju mnogo, za mene bi odlazak na studije bio nemoguć bez finansijske podrške ove stipendije. Pokriveni su troškovi upisa u visokoškolsku ustanovu. Stanarina u državnim studentskim domovima je umanjena, a može se dobiti i povraćaj novca za troškove vezane za dozvolu boravka i socijalno osiguranje…