Post master studije u okviru programa Kopernik iz oblasti menadžmenta, savremenog sveta i politike.

 
Iva Barać post master program Kopernik, Serbie

Podnela sam dokumenta za stipendiju u martu 2017. godine i evo me sada u Francuskoj! Kao stipendista Vlade Francuske pohađam program za post master studije u okviru programa Kopernik, iz oblasti menadžmenta, savremenog sveta i politike.
Znanja i iskustva koja ću steći tokom studija i prakse biće od velikog značaja za moj dalji profesionalni razvoj jer imam priliku da pohađam studije koje se odvijaju na najprestižnijim univerzitetima u Francuskoj (Sciences Po i Collège des Ingénieurs). Jedva čekam da u okviru studijskog programa steknem praktična iskustva u nekoj renomiranoj francuskoj kompaniji. Drago mi je da mogu da živim i učim u Francuskoj godinu dana, da steknem nove prijatelje, otkrijem drugačije običaje i kulturu i usavršim francuski jezik.