Doktorske studije u komentorstvu iz oblasti biospeleologije

 
Iva Njunić, doktorant, biospeleolog, Serbie

«Diplomirala sam na Biološkom fakultetu u Beogradu 2012. godine, kada sam i dobila stipendiju Francuske vlade za studije u komentorstvu. Upisala sam doktorsku školu Prirodnjačkog muzeja u Parizu i Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu. Bavim se specifičnom naučnom disciplinom biospeleologijom.

            Tokom rada u Francuskoj imala sam priliku da se upoznam sa najsavremenijim naučnim metodama koje sam počela da primenjujem u radu na svojoj tezi. Imala sam pristup Entomološkoj zbirci Prirodnjačkog muzeja u Parizu. Moj mentor u Francuskoj, g. Louis Deharveng, je ne samo izvanredan stručnjak svetskog renomea, već takođe i izuzetna osoba veoma posvećena svom poslu. Tokom eksurzije organizovane prošle godine u okviru studija, imala sam priliku da obiđem i istražim nekoliko pećina na Pirinejima. »