Francuska, zemlja inostranih studenata ! France, pays d’accueil des étudiants internationaux ! Francuska diploma, vaš pasoš za svet ! Diplôme français, passeport à l’international !
  1. Studijski programi koje finansira i za koje garantuje država
  2. Izuzetan kvalitet visokoobrazovnog sistema, prilagođen svačijim potrebama
  3. Naučna-istraživanja visokog nivoa
  4. Svetska ekonomska sila
  5. Atraktivna destinacija za inostrane studente
  6. Okruženje koje povoljno utiče na inovacije i mlade preduzetnike
  7. Prijatno i povoljno životno okruženje u srcu Evrope
  8. Umeće življenja « à la française »
  9. Francuski, kao međunarodni jezik
  10. Inovativna industrija, preduzeća koja su vodeća u svetu

 

Francuska, 4. zemlja po izboru inostranih studenata

Pariz, najbolji studentski grad na svetu

41 % doktoranata upisanih u Francuskoj su međunarodni studenti

9 od 10 studenata preporučuje Francusku kao destinaciju za studiranje

 

Source: 
Campus France Paris