Konkurs za upis na umetničke škole i studije arhitekture

 
Konkurs za upis na umetničke škole i studije arhitekture candidature en ligne aux formations en art et en architecture otvoren je na sajtu mreže CampusArt od 3. novembra 2016. godine do 15. februara 2017. godine.

CampusArt je mreža francuskih visokoobrazovnih ustanova koje nude studijske programe iz umetničkih oblasti i arhitekture, a koje sprovodi Agencija Campus France uz podršku francuskog Ministarstva prosvete, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i inostranih poslova, međunarodnog razvoja i kulture kao i nacionalnog udruženja visokih umetničkih škola ANdÉA.


Ovaj sajt vas informiše o studijama iz oblasti umetnosti (likovnih umetnosti, dizajna, vizuelne komunikacije, mode, muzike, unutrašnje arhitekture,…) i studija arhitekture u Francuskoj i pomaže vam da se orjentišete bilo prema visokim umetničkim čkolama ili prema arhitekturi, državnim ili privatnim školama, ili univerzitetima. 

Internet sajt www.campusart.org omogućava pristup (pod određenim uslovima) studijskim programima od pripremnih programa, preko diploma za osnovne, Master, post-Master ili doktorske studije koje nude škole koje su članice ove mreže.

Izbor studijskog programa odvija se paralelno sa procesom processus de candidature en ligne rapide et interactif brze i interaktivne on-line kandidature, omogućavajući inostranim studentima da naprave samo jedan dosije za upis koji je dostupan svim školama u mreži, a kojih ima više od 95.

Odgovor na kandidaturu dobija se do 15. marta 2017. godine (pažnja : on-line kandidature će biti zatvorene 15. februara 2017. godine) što će omogućiti pripremu boravka što je pre moguće.

Ova usluga je potpuno besplatna sve do trenutka dok kandidat sam ne odluči da prihvati kandidaturu za jedan studijski program. 

Ova procedura on-line upisa dostupna je svuda u svetu.

U nastavku je kalendar upisne on-line procedure:

Od 2. novembra 2016. do 15. februara 2017. godine : Otvaranje sajta za on-line kandidaturu CampusArt.

preuzimanje elektronskog dosijea CampusArt za kandidaturu.
do 15. februara 2017. : Krajnji rok za preuzimanje elektronskog dosijea CampusArt.
15. februar 2017. : Krajnji rok za prijem papirnih dosijea u Agenciji Campus France u Parizu.
15. februar 2017. : Početak eventualnih telefonskih razgovora ili video konferencija sa kandidatima. 

Source: 
Campus France Paris