Inicijativa „Make Our Planet Great Again“: 4 nova programa za finansiranje boravaka inostranih studenata i istraživača u Francuskoj

#makeourplanetgreatagain #appelsacandidature #attractivite #bourseetfinancement #stipendije #finasiranje #istrazivanje #rechercheenFrance #studyinFrance #etudierenFrance #konkurs

Cilj inicijative predsednika Republike Francuske, Emanuela Makrona, jeste pružanje podrške istraživanju na međunarodnom nivou u oblasti borbe protiv klimatskih promena; mogućnosti za finansiranje boravaka već od MASTER nivoa.

Inicijativa „Make Our Planet Great Again“ [lien : https://www.makeourplanetgreatagain.fr/], koja je pokrenuta 2. juna 2017. godine, ima za cilj da mobiliše naučnike iz celog sveta kao i celokupno građansko društvo u borbi protiv globalnog zagrevanja. Četiri nova programa pod nazivom „Make Our Planet Great Again“ koje sprovodi agencija Campus France, kofinansiraju Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove (MEAE – lien : www.diplomatie.gouv.fr) i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija (MESRI – lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/). Ovi programi finansiranja predviđeni su uglavnom za oblasti energetike, ekosistema, atmosfere i okeanografije. Tri velike oblasti istraživanja su prioritetne: geonauke, nauke povezane sa klimatskim promenama i održivim razvojem kao i nauke u vezi sa sa prenosom energije. Ovaj međunarodni konkurs namenjen je istraživačima, predavačima, preduzetnicima, udruženjima, nevladinim organizacijama i studentima iz celog sveta.

Predloženi programi finansiranja:

1. Program za kofinansiranje doktorskih ugovora: naučno-istraživačke ustanove dobiće kofinanisranje u iznosu od 50.000€ kako bi mogle da prime jednog doktoranda tokom 3 godine. Oko 20 doktoranada dobiće finansiranje za doktorate koji će početi u 2018.

2. Program za kofinansiranje postdoktorskih ugovora: naučno-istraživačke ustanove dobiće kofinanisranje u iznosu od 25.000 € za godinu dana i 50.000 € za 2 godine kako bi mogle da prime jednog postdoktoranda. Između 20 i 40 postdoktoranada dobiće finansiranje za boravke koji će početi 2018. godine.

3. Program za kratke istraživačke boravke: finansiranje mobilnosti u trajanju od 14 dana do 5 meseci za doktorande ili istraživače u Francuskoj. Biće finansirano najmanje 40 mobilnosti samo za kratke boravke u 2018. godini.

4. Program stipendija za izuzetne talente, u iznosu od 1060€ mesečno, za studente koji žele da završe jednu ili dve godine mastera (u pitanju je diploma koja se dodeljuje za stepen mastera): pedesetak stipendija biće dodeljeno za akademsku 2018/2019. godinu.

Svi ovi pozivi su otvoreni, a podnošenje kandidatura započeće 12. marta i trajaće do 6. aprila (30. aprila za doktorate). Za proceduru odabira kandidata biće nadležni stručnjaci i međunarodni komitet koji će okupiti predstavnike svih oblasti za koje su otvoreni pozivi.

Za dodatna obaveštenja pogledajte dosije pod nazivom ”Make Our Planet Great Again“ na sajtu agencije Campus France https://www.campusfrance.org/fr/make-our-planet-great-again-0.

Studenti koji traže master program za prioritetne oblasti u okviru inicijative ”Make Our Planet Great Again“ mogu da konsultuju katalog mastera na engleskom jeziku: http://taughtie.campusfrance.org

Source: 
Francuski institut u Srbiji