Zbog međunarodnog karaktera sistema visokog obrazovanja