Lazar Karapandža, student III godine osnovnih studija na prestižnoj školi SciencesPo Paris