Nevena Slović, studentkinja 3. godine osnovnih studija molekularne biologije na Univerzitetu u Strazburu