Vojislav Stojanović, Master 2 " električna energija i održivi razvoj", Univerzitet Lil 1, Serbie

Ka novim izazovima…

Katarina Grga, M2 Međunarodno pravo, Univerzitet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Serbie

Nezaboravno i obogaćujuće iskustvo…

Iva Njunić, doktorant, biospeleolog, Serbie

«Diplomirala sam na Biološkom fakultetu u Beogradu 2012. godine, kada sam i dobila stipendiju Francuske vlade za studije u komentorstvu. Upisala sam doktorsku školu Prirodnjačkog muzeja u Parizu i Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu.