Lazar Karapandža, France
Lazar Karapandža, France, Serbie

Moje ime je Lazar Karapandza, imam 21. godinu i studiram političke nauke i pravo na SciencesPo Paris.

Aleksandra Šljukić, Serbie

Bila sam stipendista Francuske Vlade za akademsku godinu 2017/18. Studirala sam na Univerzitetu Paris Sorbonne i stekla master diplomu iz oblasti molekularne i celularne biologije i biologije matičnih ćelija.

Pages